Een hoogsensitief kind, is een kind die alle indrukken en prikkels intenser en heftiger ervaart dan een gemiddeld mens.

Dit is simpelweg te verdelen in vier componenten:

- lichamelijk: het fysieke lichaam, inclusief de zintuigen
- emotioneel: gevoelens, omgang met anderen
- mentaal: denken, leren, informatieverwerking
- spiritueel: besef van een zingevende context, eventueel vallend buiten de grenzen van het direct waarneembare

kenmerken op lichamelijk gebied:

veel details zien, kleine veranderingen waarnemen en dit vaak ook benoemen

graag observeren, liever niet (lichamelijk) actief meedoen

scherp horen, bijvoorbeeld geluiden snel 'hard' noemen

geïrriteerd zijn door niet lekker zittende kleding

intens reageren op lichamelijke pijn

subtiele geur- en smaakverschillen onderscheiden

gevoelige ogen, bijvoorbeeld licht snel 'fel' noemen

    graag in de natuur willen zijn

kenmerken op emotioneel gebied:

aanvoelen van stemmingen en emoties

zich snel zorgen maken

moeite hebben met veranderende omstandigheden , behoefte aan structuur

de kwetsbaarheid van anderen zien en begrijpen

tijd nodig hebben om aan een nieuwe situatie of omgeving te wennen

inlevingsvermogen, zich goed kunnen verplaatsen in de gevoelens van anderen

op jonge leeftijd al in staat zijn tot zelfreflectie  

 veel moeite hebben met ruzies en conflicten

kenmerken op mentaal gebied:

een goed geheugen hebben

voor de leeftijd over een grote woordenschat beschikken

diepzinnige vragen stellen

moeite hebben met (zelf) structureren en organiseren

een hekel hebben aan oefenen en herhalen

levendige fantasie en ideeën

kenmerken op intuïtief gebied:

eigen wijsheid, heel gericht de eigen weg volgen

vol levenslust, heel blij en enthousiast kunnen zijn

zeer hechten aan de waarheid

gericht zijn op liefde en vrede

diep nadenken over levensvragen

sterke binding hebben met de natuur (planten, dieren)

blijk geven van respect voor het leven en voor andere mensen

wat tegenover elkaar staat tot harmonie (willen) brengen ('bemiddelaar')

Hebben een sterke intuïtie, zitten er zelden naast als het gaat om mensen "aanvoelen"


Sommige kinderen geven blijk van paranormaal-spirituele kenmerken. Deze kenmerken zijn niet karakteristiek voor alle hoogsensitieve kinderen, maar kunnen wel aanwezig zijn:

geesten of entiteiten ervaren (denkbeeldig vriendje)

telepathische vermogens bezitten

gebeurtenissen voorzien

licht en kleuren (aura's) waarnemen

herinneringen aan vorige levens hebben(ook bekend onder namen als HSP, hoog gevoelig)

Wat houdt dat precies in? Een hoogsensitief kind? En is mijn kind hoogsensitief?


Dit zijn vragen die een ouder zich zou kunnen stellen. Zeker in onze huidige maatschappij zijn veel mensen geneigd om snel stempels te drukken op bepaalde gedragingen.

Als ouder zijnde is het belangrijk om kritisch te zijn en vooral goed naar uw kind en uw eigen gevoel te luisteren als het gaat om de ontwikkeling van uw kind.


Als  er sprake is van gedrag van uw kind wat u niet kan plaatsen, dan is het fijn om hier ondersteuning bij te krijgen.


Zeker als een hoogsensitief kind niet begrepen wordt, of niet lekker in zijn vel zit kan hij/zij symptomen gaan vertonen die voor anderen soms lastig te begrijpen zijn zoals : agressie, woede aanvallen, intens verdriet, concentratie stoornissen, a-sociaal gedrag, nachtmerries, slaap problemen, dwang stoornissen, teruggetrokkenheid, grote verlegenheid, angstig zijn en meer gerelateerde problematiek.


Ook kan het kind lichamelijke klachten krijgen zoals allergieën, huiduitslag (meestal onverklaarbaar), spijsverteringsproblemen enzovoorts.

In sommige gevallen worden er (deels onterecht) voorlopige diagnoses genoemd zoals adhd, pdd-nos, add, terwijl het kernprobleem zit in een overgevoeligheid. Dit is natuurlijk niet altijd het geval.

Wel is het zo dat deze “diagnoses” sowieso zeer vaak gepaard gaan met hoge gevoeligheid, waardoor het dus belangrijk is om ook dit stuk aandacht te geven.Als u in (meer dan 10) bovenstaande kenmerken uw kind herkent, dan is er bijna zeker sprake dat uw kind hoogsensitief is.

In de praktijk kan het ook zo zijn dat uw kind minder eigenschappen vertoont, maar dit in grotere mate bezit.

Het is dan ook zo dat elk kind uniek is.


Het is niet onbelangrijk om te vermelden dat er vaak ook grote invloed kan zijn van voeding op de gemoedstoestand van uw ( hoog sensitieve ) kind.


WERKWIJZE


Indien u begeleiding  of meer informatie over de hoog gevoeligheid van uw kind wenst, kunt u contact met mij opnemen.


Allereerst zal er een korte intake plaatsvinden zonder uw kind, dit kan ook telefonisch . Ik  maak vervolgens met u een  afspraak welke (indien mogelijk) in de thuis situatie van het kind  zal plaatsvinden. Hier kan ik kennismaken met uw kind en hem/haar goed observeren en leren kennen. Natuurlijk zijn hier meerdere mogelijkheden, u kan ook met uw kind langskomen en/of uw kind kan ook alleen met mij een consult volgen. Dit gaat in samenspraak met u . Het gaat hier dan altijd om wat het beste past bij u en uw kind.

Daarna zal er een persoonlijk gesprek met u zijn over mijn bevindingen waarin u een heldere, duidelijke uitleg  krijgt en daaraan gekoppeld een plan van aanpak .


(zie referenties elders op deze site).


Voor meer informatie over mijn werkwijze en/of het maken van een afspraak kunt u vrijblijvend contact met mij opnemen.

Begeleiding bij kinderen met een sterk  ontwikkeld zenuwstelsel

Meer info?

Aan de inhoud van deze site kunnen geen rechten ontleend worden.- Disclaimer

Op alle diensten zijn de algemene voorwaarden van toepassing | Algemene voorwaarden

Email; info@jokeanders.nl

Geregistreerd bij vakvereniging NWP

AGBzorgverlenerscode 90-044876

AGB praktijkcode 90-53559

Joke Anders | Natuurgeneeskundig Specialist