Een hoogsensitief persoon, is  iemand die alle indrukken en prikkels intenser en heftiger ervaart dan een gemiddeld mens.

Dit is simpelweg te verdelen in vier componenten:

- lichamelijk: het fysieke lichaam, inclusief de zintuigen
- emotioneel: gevoelens, omgang met anderen
- mentaal: denken, leren, informatieverwerking
- spiritueel: besef van een zingevende context, eventueel vallend buiten de grenzen van het direct waarneembare

kenmerken op lichamelijk gebied:

veel details zien, kleine veranderingen waarnemen

graag observeren, liever niet (lichamelijk) actief meedoen

scherp horen

geïrriteerd zijn door niet lekker zittende kleding

intens reageren op lichamelijke pijn

subtiele geur- en smaakverschillen onderscheiden

gevoelige ogen

    graag in de natuur willen zijn

kenmerken op emotioneel gebied:

aanvoelen van stemmingen en emoties

behoefte aan structuur

de kwetsbaarheid van anderen zien en begrijpen

tijd nodig hebben om aan een nieuwe situatie of omgeving te wennen

inlevingsvermogen, zich goed kunnen verplaatsen in de gevoelens van anderen

op jonge leeftijd al in staat zijn tot zelfreflectie  

 veel moeite hebben met ruzies en conflicten

kenmerken op mentaal gebied:

een goed geheugen hebben

over een grote woordenschat beschikken

diepzinnige vragen stellen

moeite hebben met (zelf) structureren en organiseren

een hekel hebben aan oefenen en herhalen

levendige fantasie en ideeën

kenmerken op intuitief gebied:

eigen wijsheid, heel gericht de eigen weg volgen

vol levenslust, heel blij en enthousiast kunnen zijn

zeer hechten aan de waarheid

gericht zijn op liefde en vrede

diep nadenken over levensvragen

sterke binding hebben met de natuur (planten, dieren)

blijk geven van respect voor het leven en voor andere mensen

wat tegenover elkaar staat tot harmonie (willen) brengen ('bemiddelaar')

Hebben een sterke intuïtie, zitten er zelden naast als het gaat om mensen "aanvoelen"


Sommige mensen geven blijk van paranormaal-spirituele kenmerken. Deze kenmerken zijn niet karakteristiek voor alle hoogsensitieve personen, maar kunnen wel aanwezig zijn:

geesten of entiteiten ervaren

telepathische vermogens bezitten

gebeurtenissen voorzien

licht en kleuren (aura's) waarnemen

herinneringen aan vorige levens hebben


Begeleiding bij hoogsensitieve personen


(ook bekend onder namen als HSP, hoog gevoelig)

Wat houdt dat precies in? Hoogsensitief zijn? En ben ik dat?


Dit zijn vragen die iemand zichzelf zou kunnen stellen. Zeker in onze huidige maatschappij zijn veel mensen geneigd om snel stempels te drukken op bepaalde gedragingen.

Het is belangrijk om kritisch te zijn en vooral goed naar uw eigen gevoel te luisteren als het gaat om de uw ontwikkeling .


Als  er sprake is van gedrag , overgevoeligheden, klachten ed.  wat u niet kan plaatsen, dan is het fijn om hier ondersteuning bij te krijgen.


Zeker als een hoogsensitief persoon niet begrepen wordt, of niet lekker in zijn vel zit kan hij/zij symptomen gaan vertonen die voor anderen soms lastig te begrijpen zijn zoals : agressie, woede aanvallen, intens verdriet, concentratie stoornissen, a-sociaal gedrag, nachtmerries, slaap problemen, dwang stoornissen, teruggetrokkenheid, grote verlegenheid, angstig zijn en meer gerelateerde problematiek.


Ook kan u lichamelijke klachten krijgen zoals allergieën, huiduitslag (meestal onverklaarbaar), spijsverteringsproblemen enzovoorts.

In sommige gevallen worden er (deels onterecht) voorlopige diagnoses genoemd zoals adhd, pdd-nos, add, terwijl het kernprobleem zit in een overgevoeligheid. Dit is natuurlijk niet altijd het geval.

Wel is het zo dat deze “aandoeningen” sowieso zeer vaak gepaard gaan met hoge gevoeligheid, waardoor het dus belangrijk is om ook dit stuk aandacht te geven.Als u in (meer dan 10) bovenstaande kenmerken uzelf herkent, dan is er bijna zeker sprake dat u hoogsensitief bent.

In de praktijk kan het ook zo zijn dat u minder eigenschappen vertoont, maar dit in grotere mate bezit.

Het is dan ook zo dat elk individu uniek is.


Het is niet onbelangrijk om te vermelden dat er vaak ook grote invloed kan zijn van voeding


WERKWIJZE


Indien u begeleiding  of meer informatie  wenst over mijn werkwijze en/of het maken van een afspraak kunt u vrijblijvend contact met mij opnemen.

Joke Anders | Natuurgeneeskundig Specialist

Meer info?

Aan de inhoud van deze site kunnen geen rechten ontleend worden.- Disclaimer

Op alle diensten zijn de algemene voorwaarden van toepassing | Algemene voorwaarden

Email; info@jokeanders.nl

Geregistreerd bij vakvereniging NWP

AGBzorgverlenerscode 90-044876

AGB praktijkcode 90-53559